top of page

Fenomen Montessori

Pedagogika Marii Montessori jest alternatywną formą dla tradycyjnej edukacji. System ten został stworzony ponad 100 lat temu i rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę.

 

 „Aby zacząć traktować dziecko inaczej niż dotychczas i uchronić je od konfliktów zagrażających jego życiu psychicznemu, należy przede wszystkim wykonać podstawowy krok, zasadniczy, od którego wszystko zależy, a polegający na przemianie dorosłego. Stwierdzenie, że robi on wszystko, co w jego mocy, i poświęca się dla dziecka z miłości, ma w rzeczywistości informować o tym, że cokolwiek ponadto jest nierealne, tymczasem dorosły musi koniecznie przekroczyć tę granicę, wykroczyć poza to, co jest mu znane, poza własną wolę i poza własną świadomość.”

perły.jpg
Pedagogika Marii Montessori: O nas

 

Praca własna

W naszej placówce wszystkie dzieci mają możliwość uczenia się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami.

 

Mogą wybierać spośród wielu zadań, materiałów dostosowanych odpowiednio do wieku i możliwości.

Zajęcia Montessori trwają codziennie dwie godziny. Dzieci uczą się odpowiedzialności oraz planowania.


Możliwość dokonywania przez dzieci wyboru materiału, miejsca oraz formy pracy kształtuje w nich poczucie samodzielności.

Pedagogika Marii Montessori: Tekst
Pedagogika Marii Montessori: Nasze wartości
nauczy.JPG

Nauczyciel

Nauczyciel pełni rolę obserwatora i ufa umiejętnościom rozwojowym dzieci.

Plan pracy nauczyciela jest realizowany w oparciu o kierunek jaki obiera dane dziecko. Nasi nauczyciele nie „przesiadują” przy biurkach. Ich zadaniem jest przygotowanie otoczenia i materiałów, które sprostają zainteresowaniom i potrzebom dzieci.  Uczniowie znajdują się w centrum uwagi, a nauczyciel jest ich przewodnikiem, kształtującym dobrze przygotowane otoczenie.  Prawidłowa atmosfera nauki, rozwija dociekliwość u dzieci, pozwala im na naukę na podstawie własnych odkryć.

sala.jpg

Przygotowane otoczenie

To właściwie urządzone, wyposażone sale zarówno te przedszkolne, jak i lekcyjne. W czytelny dla dziecka sposób zagospodarowane. W przedszkolu i szkole to dzieci są głównymi gospodarzami- użytkownikami, dlatego wszystko, co im potrzebne, aby odkrywać świat, tajniki natury, pisma, czy matematyki, powinno być w zasięgu ich wzroku, czy ręki. Nie ma tu miejsca na zamykane szafki, czy szuflady, wszystkie regały i półki są otwarte, a materiał Montessori i inne przedmioty pomocne w edukacji zawsze dostępne. Dlaczego? W takim otoczeniu dziecko jest stymulowane do samodzielnego podejmowania aktywności, a odpowiednio dobrany i uporządkowany materiał wspiera jego indywidualny rozwój.

Otoczenie to coś więcej niż sala, to także budynek przedszkolny, sprzęty znajdujące się w nim, ale przede wszystkim odpowiednio wyszkoleni nauczyciele, dbający o dobro dzieci i ich wszechstronny rozwój.


Grupy mieszane

Maria Montessori twierdziła, że aby osiągnąć sukces, należy pracować z grupami mieszanymi wiekowo. Uważała, że w ten sposób klasa szkolna będzie przypominała warunki domowe, a dzięki temu praca dzieci będzie bardziej owocna.

Z obserwacji Montessori wynika, że młodsze dzieci w naturalny sposób są zainteresowane dziećmi starszymi i w sposób spontaniczny je naśladują.

Umysł pięciolatka jest bliższy umysłowi trzylatka – młodsze dziecko naturalnie przejmuje to, czego dorosły człowiek nie byłby w stanie mu przekazać. Między dziećmi pojawia się nić zrozumienia, która jest niepowtarzalna i bardzo  trudna do uzyskania pomiędzy dorosłym, a dzieckiem.

 

Starsze dziecko pomagając dziecku młodszemu daje mu świetny przykład do naśladowania – dziecko młodsze będzie chciało naśladować to starsze dziecko. Dzięki temu wzrośnie jego poziom motywacji do rozwijania się. Zaskutkuje to także w przyszłości – takie dziecko chętnie pomoże młodszemu.

Starsze dziecko natomiast podczas udzielania pomocy młodszemu, uczy się empatii, elastyczności w myśleniu. Maria Montessori stwierdziła, że  “w żaden inny sposób nie da się nauczyć kogoś więcej, jak tylko poprzez uczenie innych.” Poprzez udzielanie pomocy, dziecko buduje poczucie własnej wartości, ugruntowuje zdobytą wiedzę.

miesz.JPG
bottom of page