top of page

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach — nasze drzwi są zawsze otwarte! Prosimy o kontakt w przypadku pytań

czy wątpliwości.

ul. Sierakowska 1, Gosławice
46-380 Dobrodzień

34 350 61 32

Kontakt: Kontakt
bottom of page