top of page

Szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gosławicach

Sfinansowano dzięki środkom:

Samorządu Województwa Opolskiego w ramach zadania: „Szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gosławicach”

bottom of page