top of page

Pani Katarzyna

psycholożka szkolna

Jestem psycholożką szkolną, trenerką rozwoju osobistego, nauczycielką wiedzy o społeczeństwie, absolwentką kursu terapii rodzin, kursu instruktorów Szkoły dla Rodziców, Szkoły konsultacji Rodzicielstwa Bliskości oraz innych szkoleń i kursów doskonalących wiedzę i warsztat psychologiczny. Posiadam piętnastoletnie doświadczenie pracy w szkole na różnych poziomach oraz dziesięcioletnie doświadczenie warsztatowej i szkoleniowej dla różnych grup w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Jestem autorką i realizatorką kursów, publikacji, projektów psychoedukacyjnych, rozwijających umiejętności społeczne i antydyskryminacyjne oraz innowacji edukacyjnych i programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach.  Zaangażowana również w aktywność społeczną poprzez tworzenie i pracę w organizacjach pozarządowych.

Avatar 103
Pan Tomasz: Personel
bottom of page