top of page

Pani Magdalena

Nauczycielka języka angielskiego

Jestem nauczycielem języka angielskiego. W trakcie swojej pracy zawodowej pracowałam ze słuchaczami i uczniami w każdym wieku i na każdym poziomie nauczania. 
Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim, Studia Podyplomowe Przekładu na Uniwersytecie  Wrocławskim, a także Podyplomowe Studia z plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze.
Jestem czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Pracuję w zespołach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
W pracy łączę swoje pasje związane z muzyką i plastyką, a także z szerzeniem wiedzy o kulturze i tradycjach krajów anglojęzycznych. Uczestniczyłam w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Comenius w Anglii.
Brałam udział w zagranicznym szkoleniu dla nauczycieli w Dublinie w ramach Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej.
Do zajęć prowadzonych przeze mnie wnoszę swoją wiedzę, doświadczenie, a także swoją osobowość, kreatywność i innowacyjność. Satysfakcja z postępów moich uczniów w nauce, sukcesy w konkursach i wyniki egzaminów dają mi ogromną radość.

13.jpg
Pani Dajana: Personel
bottom of page