Pani Anna

edukacja wczesnoszkolna

Jestem magistrem zintegrowanej edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej oraz logopedą oświatowym. Studia ukończyłam na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiadam certyfikat międzynarodowego kursu nauczyciela pedagogiki Marii Montessori. Aktualnie zamierzam poszerzać swoją wiedzę zawodową kształcąc się w kierunku oligofrenopedagogiki. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją.

Anna.jpg