top of page

Pan Tomasz

nauczyciel matematyki

Swoją karierę zawodowa rozpocząłem w 2006 roku, kiedy to jeszcze jako student pedagogiki specjalnej zacząłem pracę jako wychowawca w Domu Dla Dzieci im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu. W 2008 roku ukończyłem studia wyższe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej TWP we Wrocławiu i uzyskałem tytuł pedagoga specjalnego z zakresu resocjalizacji oraz rozpocząłem pracę jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. Kilka lat później, po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu nauczania matematyki z elementami informatyki w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości do wykonywanej już pracy wychowawczej w MOS nr 2 dołożyłem pracę dydaktyczną - rozpocząłem nauczanie matematyki w Gimnazjum nr 43 i Szkole Podstawowej nr 86. W październiku 2019 roku otrzymałem nagrodę Prezydenta Wrocławia za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Staram się zaciekawić młodzież wyzwaniami z którymi mierzą się matematycy Świata, udowodnić że matematyka to królowa nauk i zrealizować podstawę programową ;)

tomasz.jpg
Pan Tomasz: Personel
bottom of page