top of page

Pani Agnieszka

nauczycielka wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Ukończyłam studia z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z pedagogiką Montessori, oraz pedagogikę szkolną z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Podyplomowo ukończyłam takie kierunki jak: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), logopedia, a także  edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiadam również uprawnienia Trenera Umiejętności Społecznych. Moim hobby jest malarstwo, moje obrazy najczęściej powstają nocą, gdyż właśnie wtedy ogarnia mnie największa wena, wydaje mi się, że z tego też powodu większość moich obrazów przedstawia krajobraz nocny. Jestem również członkinią zespołu „Alleluja”, gdzie śpiewam sopranem. Bardzo lubię pomagać ludziom, dlatego też zostałam Honorowym Dawcą Krwi, by móc podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi.

DSC_0170.jpg
Pan Krzysztof: TeamMember
bottom of page